Home | Over ons | Contact
    Interim management         Projectmanagement         Pensioenfondsmanagement
 

Pensioenfondsmanagement

Het doelmatig kunnen functioneren van het bestuur is een voorwaarde voor het kunnen voldoen aan de eisen vanuit Pensioenwet, eisen op het gebied van Pension Fund Governance en Zorgplicht. Risicomanagement en kostenbeheersing zijn daarbij steeds vaker kernbegrippen. Oyens Advies kan u hierbij op verschillende, professioneel manieren van dienst zijn!

Secretariaat
Het secretariaat wordt meer en meer een spil in het functioneren van het pensioenfondsbestuur. Niet alleen in de zin van het voorbereiden van beleidsbeslissingen, vergaderingen en de aansturing van de verslaglegging, maar ook als kennis- en communicatiecentrum. Naast een efficiënte en effectieve invulling van de secretariaatsfunctie verzorgt Oyens Advies het bijhouden en vastleggen van actuele ontwikkelingen op de voor uw fonds belangrijke gebieden. Inclusief de door u gewenste rapportage, desgewenst in de vorm van voorlichtingssessies of agendapunten van uw bestuursvergaderingen.

Extern bestuurslid
Bij veel bedrijven wordt het steeds moeilijker om intern in vacatures voor het bestuur van het pensioenfonds te voorzien. Een steeds vaker voorkomende optie is het inschakelen van externe bestuursleden. Namens werkgever of namens werknemers of gepensioneerden. Met het Inschakelen van Oyens Advies betekent het binnenhalen van een deskundig, ervaren en veelzijdig bestuurslid. Een bijzondere deskundigheid die Oyens Advies u daarbij biedt, ligt op een van de nieuwe taakgebieden van het pensioenfonds: de informatie en communicatie met deelnemers en gepensioneerden.

Toezicht
De invulling van het interne toezicht heeft bij alle pensioenfondsen grote aandacht. Ook hier geldt deskundigheid als randvoorwaarde voor effectiviteit. Ongeacht of het gaat om een visitatiecommissie of een ander toezichtorgaan.
Een ervaren kritische blik van buitenaf kan hier veel toegevoegde waarde bieden. Inclusief het doorvragen naar het hoe en het waarom van genomen besluiten en beleidsaanpassingen. Daarbij komt zowel het bestuursgedrag aan de orde, als de relatie met deelnemers, gepensioneerden en andere stakeholders.
 
Het doelmatig kunnen functioneren van het bestuur is een voorwaarde voor het kunnen voldoen aan de eisen vanuit Pensioenwet, Pension Fund Governance en Zorgplicht. Risicomanagement en kostenbeheersing zijn daarbij steeds vaker kernbegrippen. Oyens Advies kan u hierbij op verschillende manieren van dienst zijn!

 
Wilt u meer weten over pensioenfondsmanagement? Vul dan hier het contact formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
 

Tweede Molenweg 36  |  1261 HC Blaricum  |  Tel.: +31 (0)6 54 627 438  |  E-mail: info@oyensadvies.nl  |  Web: www.oyensadvies.nl  |  K.v.K. nr: 32127278